Materiaaltest

Voor een gratis materiaaltest kunt u altijd een beroep doen op de technici van VROTECH. Het resultaat van de materiaaltest maakt duidelijk of de aanschaf van een specifieke lasermachine rendabel is.

Wij testen voor u

Wilt u een nieuw materiaal introduceren in uw productieproces, dan kan VROTECH daarop een materiaaltest uitvoeren om vast te stellen hoe u dat materiaal het beste kunt verwerken. Onze BRM-lasermachines kunnen vrijwel elk materiaal snijden of graveren, maar het is een hele geruststelling om te weten dat dat ook in uw situatie mogelijk is. Tijdens een materiaaltest kunnen wij voor u de meest optimale instellingen bepalen voor het snijden of graveren van het materiaal dat u wilt gaan gebruiken.

Wat testen we?

In de materiaaltest beantwoorden wij als eerste de vraag of het materiaal gesneden of gegraveerd kan worden en zo ja, met welk type laser dat dan moet gebeuren. Verder komen aan de orde met welke loopsnelheden het materiaal gesneden of gegraveerd kan worden. Tevens kunnen wij bepalen tot welke snijdiepte u met het materiaal kunt werken. De snijdiepte hangt direct samen met de snijkwaliteit en daarmee met de vraag of nog nabewerking van de snijkanten nodig is.

Voor een zo getrouw mogelijke reconstructie van de praktijksituatie waarin het materiaal verwerkt zal worden, is het van belang dat u ons zoveel mogelijk gegevens verstrekt over het materiaal en het doel waarvoor u het gaat gebruiken.

Stuur een proefmonster

Wilt u weten of onze BRM-lasermachines uw materiaal kunnen snijden of graveren? Stuur ons een staal of proefmonster van het materiaal en een e-mail met alle relevante gegevens. U kunt ook onderstaand formulier invullen. Na afloop van het onderzoek nemen wij contact met u op om de resultaten te bespreken.

Een gratis materiaaltest aanvragen

Omschrijf hierboven op welke machine we moeten testen, met welk materiaal, voor welk gebruiksdoel en welke kwaliteitseisen gesteld worden.

Wilt u weten of onze BRM-lasermachines uw materiaal kunnen snijden of graveren?

Stuur ons een staal of proefmonster van het materiaal en een e-mail met alle relevante gegevens.

Vraag aan